Vlaams Spellenarchief
             
   
Welkom bij de grootste Nederlandstalige database met recensies over bord- en gezelschapsspellen uit binnen- en buitenland.

In je element
ThemaIn je element

...

Osinga Annie & van Engeland Lidia
2004
educatief

2
6
meer dan 16j
16' tot 45'
N
...
35,00 EUR 
Nederland 
... 
  
Recensie:
Informatie uit het spelregelboekje: Iedereen heeft wel eens behoefte een pas op de plaats te maken. Bijvoorbeeld: u staat voor een belangrijke keuze in uw werk en wilt op een bewuste en constructieve manier te werk gaan. Tijd voor reflectie is dan van belang. Een rustig moment creren om uw gedachten op een rij te zetten, de situatie van verschillende kanten te belichten of een plan te maken. Het spel In je element biedt u die gelegenheid. Met het spel kunt u een vraag die nu actueel is (uw Focus) op een speelse manier onderzoeken en verrassende antwoorden vinden. Het toeval speelt hierbij een grote rol, welke betekenis geeft u eraan? Werken met de elementen De symboliek van de elementen is al eeuwenoud: aarde staat voor stabiliteit, water voor openheid, vuur voor gedrevenheid en lucht voor soepele denkkracht. De symboliek werkt eenvoudig, raakt de kern en spreekt tot de verbeelding. leder element heeft een eigen waarde en specifieke eigenschappen. Ter illustratie: een praktisch ingesteld persoon herkent zich in de aardekwaliteiten en een gedreven persoon voelt zich meer aangesproken door het element vuur. u zou kunnen zeggen: ieder mens heeft een eigen voorkeurselement. Overigens, alle elementen zijn bij ieder mens wel aanwezig n nodig om optimaal te functioneren. Een gedreven persoon bereikt immers meer resultaat als zijn ideen praktisch vertaald kunnen worden. Het spel In je element stelt u in staat de waarde van ieder element te onderzoeken en hun betekenis te leren kennen. Het resultaat is een volledig antwoord op uw Focus. Kies als medespelers voor dit spel mensen uit bij wie u zich vertrouwd voelt (2-6 personen). Dat kunnen collega's, vrienden of studiegenoten zijn. Het is niet nodig bekend te zijn met de vier elementen. Het spel vraagt wl nieuwsgierigheid tot zelfonderzoek. Voorwaarden zijn een positieve houding en bereidheid met elkaar mee te denken. Het is mogelijk het spel steeds opnieuw te spelen, formuleer dan elke keer een andere Focus. Er zijn geen winnaars of verliezers, wie een gokje waagt, wint altijd.

Legende:

(uitleg van de symbolen die onder de spelfoto kunnen verschijnen)


beoordeling als gezinsspel: van 1 tot 4 (van heel zwak tot uitstekend)
educatieve beoordeling: van 1 tot 4 (van heel zwak tot uitstekend)
dit spel heeft een duidelijke educatieve meerwaarde
  spelregels beschikbaar in pdf-formaat
punten eerste indruk, na één keer het spel gespeeld te hebben
       
     
L10 Web Stats Reporter 3.15