Vlaams Spellenarchief
             
   
Welkom bij de grootste Nederlandstalige database met recensies over bord- en gezelschapsspellen uit binnen- en buitenland.

See a game.eu
Europese CommissieSee a game.eu

...

onbekend
2010
educatief
financieel
simulatie
4
24
meer dan 16j
46' tot 2u
N
...
5,00 EUR 
Europa 
... 
  
Recensie:
Korte omschrijving:

See a Game focust niet op specifieke vakkennis maar op attitudes die essentieel zijn voor wie entrepreneur wil worden.

Uitgebreid:

Ondernemingszin is een essentiŽle attitude voor wie snel wil inspelen op de hedendaagse sociale en economische ontwikkelingen. SEE A Game is een partnerschap van Europese onderwijsinstellingen die zich willen engageren om deze attitude op een leuke en uitdagende manier te bevorderen. Door een aantal bordspellen te spelen ontdekken studenten de waarde van concurreren en samenwerken. De spelmodules simuleren relevante aspecten van bedrijfsprocessen en stimuleren attitudes die relevant zijn voor entrepreneurschap. De spellen richten zich zowel op mensen die de ambitie hebben om entrepreneur te worden als op risicogroepen zoals werkzoekenden en migranten die zich beter en sneller wensen te integreren in de Europese arbeidsmarkt. De lokale versies zijn aangepast aan de plaatselijke context. SEE A Game focust niet op specifieke vakkennis maar op de attitudes die essentieel zijn voor wie entrepreneur wil worden. Kennis en informatie volstaan niet om succesvol te zijn op professioneel, sociaal en persoonlijk vlak. Vaak maakt de juiste attitude het verschil tussen succes en mislukking. In een eerste fase identificeerde SEE A Game sleutelcompetenties voor ondernemerschap in Europese context. Dit onderzoek vormt de basis voor het spelconcept waarin essentiŽle attitudes voor entrepreneurschap getraind worden. Bij het spel horen een didactische handleiding (bv maatwerk voor verschillende doelgroepen, suggesties voor tussenkomsten van de spelleider, wenken voor didactische terugkoppeling) en een Grundtvig-3 cursus voor trainers die het spel willen gebruiken binnen hun cursussen en in hun werk met toekomstige ondernemers of starters. .: Spel 1 MENU is een competitief spel dat gericht is op het stimuleren van ondernemingszin en- competenties. MENU speelt meerbepaald in op: Assessment/factoranalyse Zelfvertrouwen Motivatie Focussen/doelgerichtheid Initiatief nemen Out-of-the-box denken Organisatorische competenties (informatie inwinnen, zoeken, plannen) Zelfreflectie Besluitvorming Problemen oplossen sociale vaardigheden en empathie Creativiteit Een competitief spel betekent dat competitie of wedijver de drijvende kracht van het spel is. Maar het spel is zo ontworpen dat de emoties niet te hoog zouden oplopen. Er is daarom een evenwicht ingebouwd tussen het competitief element en een geschikte sfeer om te leren uit het spel. MENU is ontworpen om gespeeld te worden in klassituaties: in groep en in sessies met 10 tot 20 spelers. Het spel bevat diverse uitdagingen, het kan in meerdere sessies gespeeld worden en het laat leerkrachten toe om zelf uitdagingen aan het spel toe te voegen. Kader en doelstelling van het spel Elk team (bestaande uit 2 tot 4 spelers) vertegenwoordigt een cateringbedrijf. Het doel van elk cateringbedrijf is om te groeien op vlak van liquiditeit, reputatie en tevredenheid onder het personeel. Om dit te verwezenlijken, moeten de cateringbedrijven wedijveren voor de bestellingen van een zeer gevarieerd klantenbestand. Achtergrond Het spel wordt gestructureerd door drie elementen: 1. Cateringbedrijven Elk team bestaat uit een variabel aantal spelers (bij voorkeur tussen 2 en 5). Het spel is geschikt voor maximaal 5 teams. De status van elk cateringbedrijf als ondernemning wordt bepaald door drie scores, elk vertegenwoordigd door chips van een andere kleur: liquiditeit, tevredenheid onder het personeel, reputatie. Om te kunnen groeien nemen de cateringbedrijven aan de hand van offertes gebaseerd op hun beschikbare activa, deel aan de uitdagingen. Door de resultaten van de uitdagingen zullen de drie scores en dus de groei van het cateringbedrijf variŽren. 2. Uitdagingen Het spel is onderverdeeld in uitdagingen, waarbij elke uitdaging voor een 'ronde' staat. In elke uitdaging zijn dezelfde basisregels met enkele variaties van toepassing. Deze variaties worden beschreven op elke uitdagingblad. Kortom, elke uitdaging vereist dat alle cateringbedrijven een offerte ontwikkelen, deze offerte voorstellen en een selectieprocedure doorlopen. Elke uitdaging is ontworpen om de ontwikkeling van een specifieke ondernemerscompetenties te bevorderen en geeft tips voor de nabespreking. 3. Activa Activa zijn de middelen die elk cateringbedrijf kan gebruiken bij het uitwerken van een offerte. Er zijn zes verschillende soorten activa: eten, drank, locatie, dienstverlening, entertainment en media. .: Spel 2 FAIR is een collaboratief spel om de ontwikkeling van ondernemingsattitudes en- competenties te stimuleren. FAIR richt zich in het bijzonder op de volgende competenties: Het omgaan met ambiguÔteit Zelfvertrouwen Motivatie Focussen/doelgerichtheid Initiatief nemen Zelfreflectie Besluitvorming Probleem oplossen Sociale vaardigheden en empathie Creativiteit Een collaboratief spel betekent dat 'samenwerking' de sturende kracht is achter het spel. Toch moet er een bepaalde vorm van competitie aanwezig zijn tussen de teams, opdat het spel zou blijven intrigeren. De sociale collaboratieve leeormgeving moet echter behouden blijven. FAIR is ontworpen om gespeeld te worden in klassituaties (10 tot 20 spelers). Het omvat verschillende varianten die kunnen worden gespeeld over meerdere sessies waardoor het reflectieproces bevorderd wordt. Leerkrachten kunnen na enige oefening ook zelf varianten ontwikkelen. Kader en doelstelling van het spel In dit spel vertegenwoordigt elke speler een cateringbedrijf. De kaarten van elke speler vertegenwoordigen de activa van het bedrijf. De doelstellingen worden vermeld op de doelkaart die in het spel kaarten zit. De organisatoren van een belangrijke lokale jaarmarkt wensen een aantal offertes te ontvangen voor de catering tijdens dit evenement. Het doel van het spel bestaat erin dat elke speler een offerte voorlegt aan de organisatoren van de jaarmarkt, het contract binnenhaalt en zijn/haar individuele doelstellingen bereikt. Achtergrond Het spel wordt gespeeld aan tafels (plaats nodig voor drie personen). Elke tafel stelt dan een potentieel consortium van cateringbedrijven voor, die onderhandelen over een mogelijk offerte voor de jaarmarkt. Aan elke tafel vertegenwoordigt elke individuele speler een ander soort cateringbedrijf, elk met een speciaal spel kaarten aangepast aan hun profiel. De drie profielen en dus drie verschillende spel kaarten zijn: nieuwkomer, beste lokale speler en nationale speler. Met het oog op het indienen van een offerte die tegemoet komt aan de eisen van de jaarmarkt (i.e., tenminste 5000 personen die bediend moeten kunnen worden), moeten de spelers onderhandelen en tot een overeenkomst komen binnen hun tafel. Een sessie duurt 2 tot 2.5 uren. Hier kan u alle kaarten vinden nodig om FAIR te spelen. Voor meer informatie verwijzen we naar het handboek (in Engels, Frans, Duits, NederlandsÖ).Ē meer info op: www.seeagame.eu

Legende:

(uitleg van de symbolen die onder de spelfoto kunnen verschijnen)


beoordeling als gezinsspel: van 1 tot 4 (van heel zwak tot uitstekend)
educatieve beoordeling: van 1 tot 4 (van heel zwak tot uitstekend)
dit spel heeft een duidelijke educatieve meerwaarde
  spelregels beschikbaar in pdf-formaat
punten eerste indruk, na één keer het spel gespeeld te hebben
       
     
L10 Web Stats Reporter 3.15